מס"ב תוכנה המבצעת גבייה מתלמידים או תורמים ותשלומים לספקים או מורים באמצעות העברה בנקאית במקום בהמחאה. וכל זאת בהוראות קבע חודשיות

מס"ב מקבלת נתונים מתוכנות הנהלת החשבונות "קונקטור" ומעבירה חיובים וזיכויים ישירות למאגר סליקה בנקאי, לביצוע גבייה מלקוחות, תורמים או תלמידים, ותשלומים לספקים. השידור לשבא נעשה באמצעות המייל.

התוכנה קלה להפעלה ונמצאת בשימוש בבתי ספר שונים. וחברות המשווקות חוזי שירות שנתיים התוכנה חוסכת עבודה משרדית ומייעלת את תהליך הגביה. התוכנה נמכרת בהתאמה אישית ללקוח. והיא כוללת את רשימת סניפי הבנקים המעודכנת

להורדת vnc

מסכי התוכנה