מוקד הודעות תוכנה להעברת הודעות ומשימות בין עובדי החברה. ההודעות מועברות בין מחשבי החברה ברשת. כל הודעה טלפונית או משימה מוקלדת במסך קל להפעלה ומהיר וניתנת להעברה בין "נמעני" הרשת. ההודעות נאגרות במחשב הנמען, ומוצגות כרשימה מסודרת לפי רמת דחיפות, תאריך ושעת המשימה. התוכנה דורשת רשת ומחשבי XP עם כניסת USB לכל מחשב.

 • רישום והעברת הודעות ברשת החברה
 • ניהול תהליכי ייצור לעסקים
 • ההודעות מוקפצות למסך הנמען
 • ניהול משימות עובדים
 • ניהול ההודעות לפי רמת דחיפות ותאריך
 • ניתוח משימות
 • ניתוח עלויות ייצור
 • חלוקת משאבי המשימות
 • פיקוח עובדים
 • פיקוח וניהול הייצור
 • העברת הודעות חסויות ברשת
 • שליטה ופיקוח על ביצוע משימות העובדים
 • העברת משימות למחולל תזכורות

להורדת חוברת הוראות

להורדת vnc