• הטלוויזיה הלימודית
 • בנק ישראל
 • עיצוב במה
 • בנק לאומי
 • התעשייה האווירית
 • בתי דפוס שונים
 • מרפאות
 • משרדי יבואנים ויצואנים
 • חנויות חשמל ואלקטרוניקה
 • משרדי פרסום
 • מועצות מקומיות
 • חברות מחשבים ותוכנה
 • חנויות יוקרה וכו'